Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 16:50 | 21/11/2023 Lượt xem: 109

         Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Bình Dương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể của xã tổ chức Hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng các cán bộ, công chức xã; các chức danh chủ chốt ở thôn; Ban chấp hành và cán bộ các chi tổ hội đoàn thể trong xã. Bà Bùi Thị Trang, HUV - Trưởng phòng Tư pháp huyện - Báo cáo viên pháp luật của huyện trực tiếp truyền đạt, trao đổi một số nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022.

Ảnh: Quảng cảnh hội nghị

 

         Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Nội dung của Luật bao gồm 6 chương và 91 điều. Luật được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân, tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; đánh dấu quá trình hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước. Đồng thời đây là cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Giải quyết những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Bà Bùi Thị Trang - Trưởng phòng Tư pháp huyện truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ cơ sở

      

         Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân, từ đó góp phần triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Tác giả: Hoàng Tùng

Chính phủ điện tử

Tra cứu văn bản

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?