Chi tiết tin

A+ | A | A-

Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng nếp sống văn hoá và bảo tồn phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển Du lịch

Ngày đăng: 10:27 | 04/07/2024 Lượt xem: 96

Sáng ngày 04/7/2024, tại Hội trường Văn hóa xã Bình Dương đã diễn ra Hội Nghị “ Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng nếp sống văn hoá và bảo tồn phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển Du lịch”.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Mai Ký – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình  thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo trung tâm văn hoá thông tin huyện Thăng Bình, lãnh đạo UBND xã Bình Dương, các ban, ngành đoàn thể chính trị xã và hơn 80 Hội viên Hội Nông dân tham gia.

Quang cảnh Hội nghị

Gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách con người; lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình có ý nghĩa tiên quyết để xây dựng những nền tảng văn hóa vững chắc, điểm tựa cho sự phát triển của con người và xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Từ nhận thức đó, những năm qua, các ban ngành Hội đoàn thể xã Bình Dương cùng ban văn hoá xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác gia đình; trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa theo các mục tiêu “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình (BLGĐ), xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đồng Chí Mai Ký tuyên truyền tại Hội Nghị

Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa là một trong những phong trào quan trọng của phong trào lớn, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua thực hiện phong trào đã góp phần lớn cho việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá làng, văn hoá dòng họ và các giá trị văn hoá tốt đẹp của địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Bối cảnh đô thị hóa, lối sống hiện đại trong môi trường số hóa với tốc độ nhanh chóng đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, đe dọa sự duy trì tồn tại của văn hóa gia đình truyền thống; càng đặt ra những vấn đề cấp thiết đối với việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình và đời sống cộng đồng. Thời gian tới, các ban ngành hội đoàn thể xã tăng cường phối hợp với ban văn hoá xã để triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động đẩy mạnh công tác phòng, chống BLGĐ theo các chương trình, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; phổ biến kiến thức về Luật Phòng, chống BLGĐ (sửa đổi) năm 2022. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3); Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) với nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, tạo sự lan toả, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ nhằm tôn vinh giá trị truyền thống của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ mới./.

Tác giả: Vũ Nguyên

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử

Tra cứu văn bản

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?